Home

Business
Communications

Arbeidsdeskundig
Advies
   Inhoud
   Werkwijze
   Leverings-
   voorwaarden

AquaCare

Informatie

Links

English


Arbeidsdeskundig Advies

Voor bedrijven is de laatste jaren op het gebied van personeel een enorm ondernemersrisico ontstaan, met name met betrekking tot allerlei nieuwe wettelijke bepalingen. Vooral de werkgeverslasten zijn ingewikkelder, minder tastbaar, maar bovendien aanzienlijk duurder geworden. Met de huidige en nieuwe wetgevingen, zijn de risico's voor de werkgever, op het gebied van personeelslasten ten aanzien van de Sociale Zekerheid enorm gegroeid. Hierdoor is het belangrijk dat de werkgever steeds alert blijft en zich op de hoogte stelt (of zich voortdurend laat informeren) over de ontwikkelingen, plichten maar vooral ook rechten binnen de Sociale Zekerheid.

Zodra de werkgever besluit deze taken en verantwoordelijkheden uit te besteden, dan zal het speerpunt zijn, dat ondanks het oerwoud van aangeboden diensten door diverse bedrijven, dát advies in te huren, dat hem kostenbesparing en primair toegevoegde waarde oplevert voor zijn bedrijf. Hierbij dient een juiste kwaliteit/prijsverhouding het uitgangspunt te zijn.

Om de kosten en de risico's onder controle te houden zal de werkgever zich veelal verzekeren. Maar ook in een verzekerde situatie blijft het uiterst belangrijk het verzuim van de medewerkers te minimaliseren en de mogelijkheden die de overheid biedt, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, te optimaliseren. Arbeidsdeskundige activiteiten in de vorm van begeleiding, reďntegratie en advies zijn hier uiterst doeltreffend.

Wat kan Pan-Cis voor u betekenen? Lees verder.

© Copyright Pan-Cis B.V. 2004