Home

Business
Communications

  
Leverings-
   voorwaarden

Arbeidsdeskundig
Advies

AquaCare
  

Informatie

Links

English


Business Communications

is een bedrijf, in het bijzonder gericht op de zakelijke dienstverlening. De volgende diensten worden onder andere aangeboden:
∑ Business Consultancy
∑ Interim Management
∑ Ontwikkeling en Implementatie
∑ Programma Management
∑ Human Resource Management
∑ Project Management

Opdrachten worden veelal projectmatig aangepakt en uitgevoerd, waarbij vooraf de door de opdrachtgever gewenste output wordt verzameld, gewogen (financieel en haalbaarheid) en vastgelegd. Om kosten in de hand te houden en planningen haalbaar en aanstuurbaar te maken, worden risico's en kansen aan de opdrachtgever voorgelegd en mede aan de hand van zijn bedrijfsvisie en strategie de randvoorwaarden voor de aanpak bepaald. Zodra de gewenste opdracht eenmaal is vastgesteld, kan hier enkel verandering in worden aangebracht vanuit het "Change Control Board", waar de opdrachtgever uiteraard deel van uit maakt.

Doelgroep

Pan-Cisģ Business Communications richt zich in het bijzonder op de grotere bedrijven in het midden en kleinbedrijf (MKB) en multinationals. Voor opdrachten aan Pan-Cis spelen branche, core business en geografische ligging van de doelgroep geen rol. Edoch komt Pan-Cis het best tot haar recht, indien de opdracht zich richt op het vaststellen, ontwerpen, inrichten, optimaliseren of zelfs eventueel het "outsourcen" van de IT ondersteuning binnen het bedrijf. Kortom, verleent Pan-Cis ondersteuning en advies in alles wat te maken heeft met het kostenefficiŽnt runnen van een IT afdeling in een bedrijvige business omgeving.

 

© Copyright Pan-Cis B.V. 2004