Home

Business
Communications

Arbeidsdeskundig
Advies
   Inhoud
   Werkwijze
   Leverings-
   voorwaarden

AquaCare

Informatie

Links

English


Waaruit bestaat Arbeidsdeskundig Advies?

Arbeidsdeskundig advies wordt geleverd door een Arbeidsdeskundige. Om zijn taak naar behoren te kunnen verrichten dient een arbeidsdeskundige echter te beschikken over voldoende deskundigheid, vaardigheden en houdingsaspecten. Het ligt voor de hand, dat de synergie tussen deze drie factoren op enigerlei manier gewaarborgd dient te worden.
Daartoe is de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) opgericht. Daarnaast is er de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid, dat een aantal gedragregels heeft opgesteld, welke regelmatig getoetst worden. Een bekwame arbeidsdeskundige is dan ook geregistreerd en gecertificeerd.

Om voor de werkgever en de werknemer een betere, liefst optimale werkrelatie te bereiken, of om de opdrachtgever in staat te stellen gebruik te maken van de geldende overheidsvoorzieningen, zal de arbeidsdeskundige een of meerdere van de hieronder opgesomde activiteiten verrichten:

  1. Het analyseren van functies naar functiebelasting en toegangseisen;
  2. Het vertalen van arbeidsmogelijkheden (belasting versus belastbaarheid) naar functiemogelijkheden;
  3. Het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid;
  4. Het toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-(on)geschiktheid en re´ntegratie;
  5.  Optreden als mediator tussen werkgever en werknemer;
  6. Het beoordelen en be´nvloeden van re´ntegratiemogelijkheden en re´ntegratie-inspanningen binnen een specifieke arbeidsorganisatie;
  7. Het beoordelen en be´nvloeden van re´ntegratiemogelijkheden binnen de algemene en gesubsidieerde (WIW/WSW) arbeidsmarkt;
  8. Correcte en effectieve communicatie met opdrachtgever, cliŰnten en andere betrokkenen, zowel mondeling als schriftelijk;
  9. Het op de hoogte zijn van de geldende wetgevingen en het leveren van adviezen daaromtrent;
  10. Het weten toe te passen van de geldende subsidies of andere overheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld aanvragen van job coach).

De aard van de materie, die onderzocht moet worden, is complex en het resultaat van de arbeidsdeskundige beoordeling heeft zowel een commercieel, een individueel als een collectief belang. Om de gevalsbehandeling inzichtelijk te maken zal de arbeidsdeskundige gestructureerd te werk gaan.  

Hoe levert Pan-Cis Arbeidsdeskundig Advies? Lees er meer over.

 

ę Copyright Pan-Cis B.V. 2004