Home

Business
Communications

Arbeidsdeskundig
Advies

AquaCare
  
Controle
   Keuring
   Training
   Leverings-
   voorwaarden

Informatie

Links

English


Training en advies voor Technische Diensten 
en Installatie Bedrijven

Diverse ontwikkelingen hebben een verschuiving in het takenpakket van de technische diensten en installateurs tot gevolg. Een verschuiving, die o.a. zijn oorsprong vindt in de toenemende internationalisering en de veranderende wetgeving die daaruit voortvloeit. Denk maar aan het Nieuwe Burgerlijk Wetboek en de nieuwe wet Aansprakelijkheid.
Dit betekent dat er meer kennis gevraagd wordt van uw installateur; het is niet alleen belangrijk om de voorschriften en procedures te kennen, maar zeker ook het nut hiervan in te zien en dit te kunnen verklaren aan de klant. De persoonlijke resultaten en de acceptatie van uw medewerker worden mede bepaald door de wijze waarop hij in staat is de elementen kennis, gevoel, wil en "gezond verstand" toe te passen.

De Pan-Cis® AquaCare trainingen zijn praktijkgericht, leren is doen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan situaties die uw medewerker in de praktijk tegenkomt. De behandelde theorie is direct toe te passen in zijn dagelijkse werk. Samen met de hand-out en de aantekeningen die hij tijdens de training maakt, ontstaat er een persoonlijk handboek, dat tijdens praktijksituaties geraadpleegd kan worden.

Wat moet de installateur doen, om er voor te zorgen dat?, is de steeds terugkerende vraag. Regelmatig resulteert dat in de praktijk in het experimenteren met nieuwe inzichten en de pas verworven vaardigheden. Onder begeleiding kan beter een keuze gemaakt worden: 'Wat moet er wel of niet actief toegepast wordt in het dagelijkse werk?'

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem vooral contact met ons op.

 

© Copyright Pan-Cis B.V. 2004