Home

Business
Communications

Arbeidsdeskundig
Advies

AquaCare
   Controle
   Keuring
   Training
   Leverings-
   voorwaarden

Informatie

Links

English


Controle

Voortdurend zorgt uw waterbedrijf ervoor, water van de beste kwaliteit bij u af te leveren. Hiertoe is een waternetwerk aangelegd: het "hoofdleidingnet". Om de kwaliteit van het water te allen tijde te kunnen waarborgen, is het Waterleidingbedrijf wettelijk verplicht, haar hoofdleidingnet regelmatig te controleren. Het is echter niet voldoende om de aandacht alleen op het hoofdleidingnet te richten. Indien een aansluiting van de binneninstallatie van een aangesloten perceel niet goed functioneert, kan de kwaliteit van het water in het hoofdleidingnet daardoor be´nvloed worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren, dat afgetapt water terugkeert in de binnen- en hoofdleiding met alle mogelijke gevolgen van dien.
Om de kwaliteit van het drinkwater in het hoofdleidingnet te kunnen waarborgen voert uw waterbedrijf dan ook regelmatig controles uit op de binneninstallatie.

EÚnmaal de watermeter gepasseerd, weet het waterleidingbedrijf echter niet meer wat er met het water gebeurd. Zij is daar ook niet verantwoordelijk voor. Een installatie die niet conform de technische voorschriften inzake binneninstallaties is, kan een chemische en/of bacteriologische verontreiniging van het leidingnet veroorzaken. In de wetgeving is vastgelegd, dat u als eigenaar van de leidingwaterinstallatie verantwoordelijk bent voor het bewaken van de kwaliteit van het water. Het is dus zaak er voor te zorgen uw binneninstallatie in orde is en voldoet aan de regels.

Vaak bent u als eigenaar onvoldoende op de hoogte van de risico's die u loopt. U dient er echter rekening mee te houden, dat uw waterbedrijf en uw drinkwatergebruikers u zullen aanspreken op uw verantwoordelijkheid ten aanzien van het handhaven van de wetten.

Het volgende is ter verantwoording van de eigenaar van de binneninstallatie:

  1. Hij dient de kwaliteit van het drinkwater in de binneninstallatie te waarborgen, zodat derden veilig gebruik kunnen maken van het drinkwater;
  2. Hij dient te voorkomen dat de binneninstallatie het hoofdleidingnet van de waterleiding kan verontreinigen;
  3. Hij dient zorg te dragen dat geen Legionellabesmetting optreedt in zijn binneninstallatie.

Deze zaken dienen dan ook (regelmatig) gecontroleerd te worden.
Pan-Cis« AquaCare is een bedrijf dat deze keuring voor u kan uitvoeren. Zij controleert uw binneninstallatie, in het bijzonder de aangesloten toestellen en de daarbij behorende beveiligingen en adviseert u over risicovolle punten, mogelijke oplossingen en wettelijke verplichtingen.

 

ę Copyright Pan-Cis B.V. 2004